Thủ Tục Xuất Khẩu Hàng Thủy Sản Đông Lạnh

Ngày này nhu cầu xuất khẩu thủy sản đông lạnh tăng lên một cách rõ rêt. 

Để đáp ứng nhu cầu này, vantai24h.net xin gửi đến bạn đọc bài viết Thủ Tục Xuất Khẩu Hàng Thủy Sản Đông Lạnh

thủ tục xuất khẩu hàng thủy sản đông lạnh

Thủ Tục Hải Quan Xuất Khẩu Truyền Thống

– Ngoài thủ tục hải quan theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, bạn phải thực hiện quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN, ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

– Quy trình thủ tục hải quan truyền thống thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ ngày 15 tháng 06 năm 2009 Về việc Ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

Thủ Tục Hải Quan Điện Tử Đối Với Xuất Khẩu Hàng Thuỷ Sản Đông Lạnh

hải quan điện tử

  • Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính.
  • Quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử thực hiện theo quy định tại Quyết định số 988/QĐ-TCHQ ngày 28 tháng 03 năm 2014 về việc Ban hành quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

Chính Sách Xuất Khẩu Hàng Thuỷ Sản Đông Lạnh

chính sách xuất khẩu

Xuất khẩu không phải xin phép

a) Các loài thuỷ sản không có tên trong Danh mục thuỷ sản cấm xuất khẩu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này, khi xuất khẩu, thương nhân thực hiện thủ tục tại hải quan. Đối với loài thủy sản thuộc CITES quản lý thì thực hiện theo quy định của CITES Việt Nam.

b) Các loài thủy sản có tên trong Danh mục các loài thuỷ sản xuất khẩu có điều kiện tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu tại Phụ lục này, khi xuất khẩu, thương nhân thực hiện thủ tục tại hải quan. Đối với các loài thủy sản thuộc CITES quản lý thì thực hiện theo quy định của CITES Việt Nam”.

Vậy là bài viết trên đã cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết về thủ tục xuất khẩu hàng thủy sản đông lạnh. Cảm ơn đã đón đọc.

Rate this post