Thủ Tục Nhập Khẩu Rong Biển Khô Vào Việt Nam

Bạn đang muốn tìm hiểu về thủ tục nhập khẩu rong biển khô và vẫn còn băn khoăn, thắc mắc?

Đừng lo vì bài viết dưới đây của vantai24h sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết về thủ tục nhập khẩu rong biển khô vào Việt Nam.

thủ tục nhập khẩu rong biển khô vào việt nam

Chính Sách Mặt hàng Đối Với Rong Biển Khô

Mặt hàng “Rong biển” chưa qua chế biến không thuộc danh mục hàng hoá cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2015 của Chính phủ. 

rong biển

Do đó, công ty thực hiện thủ tục nhập khẩu như hàng hoá thông thường khác. Hồ sơ thủ tục nhập khẩu thực hiện theo quy định tại điều 16 và điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Kiểm Tra Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

Mặt hàng Rong biển thuộc Danh mục hàng hoá nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 4069/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/10/2015.

thủ tục nhập khẩu

Liên hệ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đăng ký kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm cho lô hàng khi làm thủ tục nhập khẩu.

Kiểm Dịch Thực Vật Cho Rong Biển Khô

nhập khẩu rong biển

Mặt hàng Rong biển thuộc Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2515/QĐ-BNN-BVTV ngày 29/06/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Do đó liên hệ với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn để tiến hành đăng ký kiểm dịch cho lô hàng.

Vậy là bài viết trên đã cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết về thủ tục nhập khẩu rong biển khô vào Việt Nam. Cảm ơn đã đón đọc.

Rate this post