Thủ Tục Nhập Khẩu Hóa Chất Tẩy Rửa Vào Việt Nam

Bạn đang muốn tìm hiểu về thủ tục nhập khẩu hóa chất tẩy rửa vào Việt Nam và vẫn còn băn khoăn, thắc mắc?

Bài viết dưới đây của vantai24h sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết về thủ tục nhập khẩu hóa chất tẩy rửa vào Việt Nam.

thủ tục nhập khẩu hóa chất tẩy rửa vào việt nam

Thủ Tục Nhập Khẩu

Căn cứ Chương 2 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định về Quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu; Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu; Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của các Bộ, cơ quan ngang Bộ:

  • Công ty xuất khẩu hàng hóa, nếu thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu thì không được làm thủ tục hải quan, nếu mặt hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương thì Công ty phải xin giấy phép xuất khẩu của Bộ Công Thương trước khi xuất khẩu…

Danh Mục Hóa Chất Cấm Xuất Khẩu

hóa chất tẩy rửa

  • a) Hóa chất độc Bảng 1 được quy định trong Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học  ban hành kèm theo Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 6/5/2014 của Chính phủ về thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học
  • b) Hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Do mặt hàng hoá chất rất phức tạp, cần phải qua giám định mới biết được thành phần cấu tạo chính xác của hoá chất hoặc phải có tài liệu phân tích chi tiết để chứng minh. Vì vậy, trước khi làm thủ tục nhập khẩu đề nghị cần tham khảo các văn bản hướng dẫn về xuất khẩu hoá chất trên để thực hiện.

Rate this post