Thủ Tục Hải Quan Đối Với Nhập Khẩu Gạo Vào Việt Nam

Bạn đang tìm hiểu về thủ tục nhập khẩu gạo và vẫn còn băn khoăn chưa rõ?

Đừng lo vì bài viết dưới đây của vantai24h sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về thủ tục hải quan đối với nhập khẩu gạo vào Việt Nam.

thủ tục hải quan đối với nhập khẩu gạo vào việt nam

Chính Sách Nhập Khẩu Gạo

– Mặt hàng “gạo” không thuộc trường hợp cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. Do đó, công ty có thể nhập khẩu như hàng hóa thông thường..

 – Căn cứ Thông tư số 2515/QĐ-BNN-BVTV ngày 29/06/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành bảng mã số HS của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam thì mặt hàng lúa gạo thuộc diện kiểm dịch thực vật.

Thuế Nhập Khẩu Gạo

nhập khẩu gạo

– Căn cứ vào Biểu Thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2016 ban hành theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chỉnh phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan thì mặt hàng gạo (mã HS thuộc nhóm 10.06) có thuế suất thuế nhập khẩu là 0%.

– Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam  quy định:

+ Trường hợp gạo lứt (mã HS thuộc nhóm 1006.20) có thuế suất thuế nhập khẩu là 0%

+ Trường hợp gạo đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa được đánh bóng hoặc hồ (glazed) (mã HS thuộc nhóm 1006.30) thì thuế suất thuế nhập khẩu là0%.

Thuế VAT

– Căn cứ Biểu thuế Giá trị gia tăng theo danh mục hàng hoá nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính thì mặt hàng lúa gạo (mã HS thuộc nhóm 10.06) có thuế suất thuế GTGT là *.5%

Hồ Sơ Công Bố Tiêu Chuẩn Chất Lượng Lúa Gạo

thủ tục hải quan

– Giấy đăng ký kinh doanh

– Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan).

– Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân).

– Bản công bố tiêu chuẩn cơ sở

– Dự thảo nhãn phụ sản phẩm

– Nộp hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại Chi Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm.

Vậy là bài viết trên đã cung cấp cho bạn thông tin về thủ tục hải quan đối với nhập khẩu gạo vào Việt Nam.

Cảm ơn đã đón đọc.

Rate this post