Thủ Tục Hải Quan Đối Với Hàng Phi Mậu Dịch

Hàng hóa xuất nhập khẩu phi mậu dịch là hàng hóa xuất nhập khẩu không mang mục đích thương mại, không thuộc danh mục cấm xuất khẩu – cấm nhập khẩu theo Giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành.

Bài viết dưới đây của vantai24h.net sẽ cung cấp cho các bạn các thông tin cần biết về thủ tục hải quan đối với hàng phi mậu dịch.

thủ tục khai báo hải quan đối với hàng phi mậu dịch

Đăng Ký Tờ Khai PMD

Hồ Sơ Hải Quan Đối Với Hàng Nhập Phi Mậu Dịch

Giấy tờ phải nộp:

  • Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch: 02 bản chính.
  •  Vận tải đơn (trừ trường hợp hàng hóa mang theo người vượt tiêu chuẩn miễn thuế): 01 bản sao.
  •  Văn bản uỷ quyền (nếu ủy quyền người khác ): 1 bản chính.

Ngoài ra, tuỳ theo hình thức nhập khẩu phi mậu dịch, sẽ phải nộp thêm các giấy tờ sau:

Tờ khai xác nhận viện trợ nhân đạo của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp nhập khẩu hàng viện trợ nhân đạo: 01 bản chính.
chuẩn bị hồ sơ giấy tờ

Quyết định hoặc giấy báo tin của cơ quan công an cho phép cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép trở về định cư ở Việt Nam, hoặc hộ chiếu Việt Nam hoặc Giấy tờ thay hộ chiếu Việt Nam còn có giá trị về nước thường trú, có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu: 01 bản sao có công chứng kèm bản chính để đối chiếu.

Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển tài sản của tổ chức từ nước ngoài vào Việt Nam: 01 bản sao.

 Giấy phép nhập khẩu hàng hóa (đối với trường hợp nhập khẩu hàng có điều kiện): 01 bản chính.

 Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (nếu có): 01 bản gốc.

 Thông báo hoặc quyết định hoặc thoả thuận biếu, tặng hàng hóa: 01 bản sao.

 Giấy tờ khác, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật phải có.

Hồ Sơ Hải Quan Đối Với Hàng Xuất Phi Mậu Dịch

thủ tục đối với hàng xuất

Giấy tờ phải nộp gồm:

Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch: 02 bản chính.

Văn bản uỷ quyền (nếu ủy quyền người khác ): 1 bản chính. Ngoài ra, tuỳ theo hình thức nhập khẩu phi mậu dịch, sẽ phải nộp thêm các giấy tờ sau:

Văn bản cho phép xuất khẩu viện trợ nhân đạo và tờ khai xác nhận viện trợ nhân đạo của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp xuất khẩu hàng viện trợ nhân đạo: 01 bản chính.

Văn bản cho phép định cư ở nước ngoài của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp xuất khẩu tài sản di chuyển của cá nhân, gia đình): 01 bản sao có công chứng.

 Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển tài sản của tổ chức ra nước ngoài: 01 bản sao có công chứng.

 Giấy phép xuất khẩu hàng hóa (đối với trường hợp xuất khẩu hàng có điều kiện): 01 bản chính.

 Giấy tờ khác, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật phải có.

Kiểm Tra Thực Tế Hàng Hóa PMD

kiểm tra hàng hóa phi mậu dịch

Hàng phi mậu dịch đều phải kiểm tra thực tế hàng hóa, hình thức, mức độ kiểm tra do Lãnh đạo chi cục Hải quan quyết định theo quy định tại điểm III.2, mục I, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC.

Rate this post