Những Lưu Ý Cần Biết Khi Mua Bảo Hiểm Hàng Hóa Trong Kho

Những rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với hàng hóa lưu trong kho. Đó có thể do công tác bảo quản không khoa học, hoặc các sự cố ngoài ý muốn. Nhưng nhìn chung các rủi ro đều có nguy cơ làm hư hại, mất mát hàng hóa, gây tổn thất cho doanh nghiệp. Đó là lý do mà hầu hết các doanh nghiệp có kho hàng hiện này đều phải mua bảo hiểm hàng hóa trong kho để tăng sự đảm bảo, giảm thiểu tổn thất trong trường hợp không may xảy ra sự cố.

nhưng lưu ý cần biết khi mua bảo hiểm hàng hóa trong kho

Nhưng không phải lúc nào bảo hiểm hàng hóa cũng chi trả 100% cho những tổn thất của bạn. Điều này phụ thuộc vào số tiền bảo hiểm bạn chi trả cũng như phạm vi bảo hiểm mà hai bên thỏa thuận.

Trong bài viết này, vantai24h.net sẽ đưa ra cho bạn những lưu ý cần biết khi mua bảo hiểm hàng hóa.

Bảo Hiểm Hàng Hóa Trong Kho Là Gì?

Bảo hiểm hàng hóa là một bản cam kết bồi thường giữa người bảo hiểm cho người được bảo hiểm đối với hàng hóa trong kho dựa trên các điều khoản đã ký kết. Bảo hiểm hàng hóa trong kho giúp doanh nghiệp giảm thiệt hại khi hàng hóa lưu trữ trong kho khi bị hư hại.

khái niệm bảo hiểm hàng hóa trong kho

Nhưng Điều Cần Biết Khi Mua Bảo Hiểm Hàng Hóa Trong Kho

Các Mặt Hàng Thường Được Mua Bảo Hiểm

– Trang thiết bị, máy móc: Các thiết bị máy móc thiết bị thường có giá trị lớn nên cần được mua bảo hiểm hàng trong kho, và bảo hiểm vận chuyển mỗi khi cần di dời để đảm bảo an toàn.

– Hàng hóa vật tư: Đa số các các xí nghiệp, công ty, cửa hàng tiện lợi đều mua bảo hiểm cho hàng hóa của mình.

những điều cần biết

– Hồ sơ tài liệu: Dù không có giá trị tiêu dùng như các mặt hàng khác nhưng hồ sơ tài liệu lại có giá trị quan trọng về mặt pháp lý, tinh thần,… 

– Các loại mặt hàng khác: Hầu như bất kỳ loại mặt hàng nào cũng có thể mua bảo hiểm hàng hóa.

Phí Và Số Tiền Bảo Hiểm Hàng Hóa Trong Kho

Số tiền bảo hiểm được hiểu đơn giản là giá trị được quy đổi thành tiền của tài sản mà bên mua bảo hiểm khai báo và được bên bán bảo hiểm chấp thuận. Số tiền bảo hiểm thường sẽ thấp hơn hoặc ngang bằng với giá trị thực của hàng hóa. Thông thường đây chỉ là giá trị ước tính để căn cứ vào đó tính phí bảo hiểm và trách nhiệm đền bù của công ty bảo hiểm khi xảy ra sự cố.

phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm: Là số tiền mà người mua bảo hiểm phải trả cho đơn vị bảo hiểm để đảm bảo cho hợp đồng bảo hiểm. Phí bảo hiểm được tính toán dựa trên số tiền bảo hiểm theo một tỷ lệ nhất định. Phí bảo hiểm có thể trả 1 lần ngay sau ký hợp đồng hoặc thanh toán định kỳ tùy theo thỏa thuận của hai bên.

Giám Định Thiệt Hại

Khi xảy ra thiệt hại hàng hóa lưu kho thì bên bảo hiểm phải ủy quyền tiến hành giám định tổn thất để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất. Việc giám định cần phải diễn ra thật chi tiết và rõ ràng để đảm bảo quyền lợi của hai bên.

Trong trường hợp bên mua bảo hiểm không muốn bên người bảo hiểm giám định tổn thất thì có thể trưng cầu giám định viên độc lập để đảm bảo sự công bằng.

giám định thiệt hại

Trong trường hợp hai bên cũng không thống nhất giám định viên độc lập thì có thể yêu cầu tòa án nơi xảy ra tổn thất để giám định thiệt hại về hàng hóa. Tuy nhiên hai bên cần phải tôn trọng kết quả mà Tòa án đưa ra khi giám định tổn thất là yếu tố bắt buộc tuân theo.

Hình Thức Và Trách Nhiệm Bồi Thường

Hàng hóa được bảo hiểm khi xảy ra sự cố có thể bị hư hại một phần hoặc toàn bộ. Theo đó, trách nhiệm bồi thường của bên bán bảo hiểm sẽ được xác định dựa trên 3 yếu tố cơ bản: Mức độ thiệt hại của tài sản, giá thị trường của tài sản bị hư hại tại thời điểm xảy ra sự cố và thỏa thuận của hai bên.

bảo hiểm hàng hóa

Số tiền bồi thường không vượt quá số tiền bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm khai báo ban đầu, trừ một vài trường hợp ngoại lệ khi có thỏa thuận riêng giữa hai bên.

Ngoài bồi thường bằng tiền, thì bên bán bảo hiểm cũng có thể bồi thường theo các hình thức khác (sửa chữa tài sản, thay thế tài sản hư hại bằng tài sản khác tương đương,…), miễn sao đảm bảo quyền lợi cho bên mua bảo hiểm và được bên mua bảo hiểm chấp thuận.

Các Trường Hợp Không Được Bảo Hiểm Hàng Hóa Chi Trả

  • Hàng hóa không được mua bảo hiểm: Nếu doanh nghiệp không mua bảo hiểm cho tất cả hàng hóa trong kho. Khi kho hàng xảy ra sự cố khiến hàng hóa bị hư hại, mà các hàng hóa này lại không nằm trong danh sách được mua bảo hiểm thì sẽ không được đền bù.
  • Hàng hóa trong kho hết hạn bảo hiểm sẽ không được bảo hiểm chi trả
  • Hàng hóa không được nêu rõ trên hợp đồng
  • Nguyên nhân gây ra tổn thất nằm trong trường hợp loại trừ, không thuộc trách nhiệm bồi thường của bên bảo hiểm

Vậy là bài viết trên đã cung cấp cho các bạn những lưu ý cần biết khi mua bảo hiểm hàng hóa trong kho. Cảm ơn đã đọc!

Rate this post