Những Điều Cần Biết Về Thủ Tục Xuất Khẩu Hàng May Mặc

Bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về thủ tục xuất khẩu hàng may mặc nhưng vẫn còn băn khoăn chưa rõ?

Đừng lo lắng về điều đó vì bài viết dưới đây của vantai24h.net sẽ cung cấp cho các bạn những điều cần biết về thủ tục xuất khẩu hàng may mặc.

những điều cần biết về thủ tục xuất khẩu hàng may mặc

Địa Điểm Làm Thủ Tục Hải Quan

– Địa điểm làm thủ tục hải quan là trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu, trụ sở Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu.

– Đối với những trường hợp thực hiện thủ tục hải quan điện tử thì nơi tiếp nhận, xử lý hồ sơ hải quan có thể là trụ sở Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương.

hồ sơ hải quan

Trong trường hợp cần thiết, việc kiểm tra thực tế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có thể được thực hiện tại địa điểm khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định.

Giấy Phép Hàng May Mặc Xuất Khẩu

Căn cứ mục 4 Phụ lục II Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài” thì khi xuất khẩu các hàng hóa theo hạn ngạch do nước ngoài quy định, công ty bạn phải xin phép xuất khẩu của Bộ Công Thương. 

Về Thuế May Mặc Xuất Khẩu

thuế xuất khẩu hàng may mặc

Để biết mức thuế hàng may mặc xuất khẩu phải nộp, trước hết cần xác định được mã số HS chi tiết của hàng hóa. Đối với vải, quần áo, hàng dệt may, bạn đọc có thể tham khảo Phần XI “Nguyên liệu dệt và các sản phẩm dệt.

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính thì các mặt hàng thuộc Phần XI không được quy định cụ thể trong Biểu thuế xuất khẩu.

hàng may mặc

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 164/2013/TT-BTC thì: “Trường hợp mặt hàng xuất khẩu không được quy định cụ thể tên trong Biểu thuế xuất khẩu thì khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan vẫn phải kê khai mã hàng của mặt hàng xuất khẩu tương ứng với mã hàng 08 chữ số của mặt hàng đó trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này và ghi mức thuế suất thuế xuất khẩu là 0% (không phần trăm).

Vậy là bài viết trên đã cung cấp cho các bạn những điều cần biết về thủ tục xuất khẩu hàng may mặc. Cảm ơn đã đón đọc.

Rate this post