Mọi Thông Tin Về Hợp Đồng Bảo Hiểm Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Đường Biển

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu là một yếu tố không thể thiếu trong lĩnh vực vận tải hiện nay. Thế nhưng liệu các các bạn đã hiểu rõ về hợp đồng bảo hiểm cho loại hình hàng hóa này chưa?

Nếu chưa thì bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn mọi thông tin về hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu đường biển.

mọi thông tin về hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu đường biển

Khái Niệm

Hợp đồng bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển là một văn bản trong đó người bảo hiểm cam kết sẽ bồi thường cho người tham gia bảo hiểm các tổn thất của hàng hoá theo các điều kiện bảo hiểm đã ký kết, còn người tham gia bảo hiểm cam kết trả phí bảo hiểm.

Các Loại Hợp Đồng

Trong hợp đồng bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển người ta chia ra làm hai loại hợp đồng bảo hiểm là hợp đồng bảo hiểm chuyếnhợp đồng bảo hiểm bao.

vận tải đường biển

* Hợp đồng bảo hiểm chuyến: là hợp đồng bảo hiểm cho một chuyến hàng đợc vận chuyển từ địa điểm này đến một địa điểm khác ghi trong hợp đồng bảo hiểm. Người bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm về hàng hoá trong phạm vi một chuyến. Hợp đồng bảo hiểm chuyến thường được trình bày dưới hình thức đơn bảo hiểm hay giấy chứng nhận bảo hiểm do người bảo hiểm cấp.

Đơn bảo hiểm chính là một hợp đồng bảo hiểm chuyến đầy đủ. Nội dung gồm hai phần: mặt trước và mặt sau của đơn bảo hiểm. Mặt trước thường ghi các chi tiết về hàng, tàu, hành trình. Mặt sau thường ghi các điều lệ hay các quy tắc bảo hiểm của công ty bảo hiểm. Nội dung của hợp đồng bảo hiểm chuyến chủ yếu bao gồm:

– Ngày cấp đơn bảo hiểm và nơi ký kết hợp đồng bảo hiểm;

– Tên, địa chỉ, số tài khoản của người bảo hiểm và người được bảo hiểm;

– Tên hàng hoá được bảo hiểm, quy cách, số lợng, chủng loại …;

– Tên tàu, số hiệu, cờ, dung tích của tàu vận chuyển…;

– Cảng khởi hành, cảng đích, cảng chuyển tải (nếu có);

– Giá trị bảo hiểm, Số tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm;

– Giám định viên và phương thức bồi thường.

bảo hiểm đường biển C

* Hợp đồng bảo hiểm bao (Hợp đồng bảo hiểm mở): là hợp đồng bảo hiểm trong đó người bảo hiểm nhận bảo hiểm cho một khối lượng hàng vận chuyển trong nhiều chuyến kế tiếp nhau trong một thời gian nhất định (thường là một năm) hoặc nhận bảo hiểm cho một khối lượng hàng hoá vận chuyển nhất định không kể đến thời gian. 

Nội dung của hợp đồng bảo hiểm bao gồm các vấn đề chung nhất, có tính nguyên tắc như: nguyên tắc chung, phạm vi trách nhiệm, việc đóng gói hàng, loại phương tiện vận chuyển, Giá trị bảo hiểm, Số tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm và phương thức thanh toán phí, giám định, bồi thường…

Trong hợp đồng phải có ba điều kiện cơ bản sau:

– Điều kiện xếp hạng tàu được thuê chuyên chở hàng hoá sẽ đợc bảo hiểm

– Điều kiện về giá trị bảo hiểm

– Điều kiện về quan hệ trên tinh thần thiện chí.

 hợp đồng bảo hiểm đường biển cho hàng hóa

Hợp đồng bảo hiểm bao có lợi ích cho cả người bảo hiểm và người được bảo hiểm. Người bảo hiểm đảm bảo thu được một khoản phí bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm. Người được bảo hiểm vẫn được người bảo hiểm chấp thuận bảo hiểm ngay cả khi hàng đã xếp lên tàu vận chuyển rồi mà chưa kịp thông báo bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm bao dùng để bảo hiểm cho hàng hoá xuất nhập khẩu thường xuyên khối lượng lớn vận chuyển làm nhiều chuyến. Điều khoản huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm quy định cho phép một bên có thể huỷ bỏ hợp đồng hoặc bất kỳ một phần nào của hợp đồng với điều kiện phải thông báo trước (thường là 30 ngày).

Nội Dung Của Hợp Đồng Bảo Hiểm

Hợp đồng bảo hiểm được in sẵn thành mẫu thường bao gồm 2 mặt: mặt trước gồm các thông tin về người bảo hiểm, người được bảo hiểm và đối tượng bảo hiểm; mặt sau in sẵn các quy định cơ bản về bảo hiểm.

Mẫu của các nước khác nhau có thể khác nhau song hiện nay hầu hết các nước, các công ty đều sử dụng mẫu đơn bảo hiểm của Hiệp hội bảo hiểm London từ tháng 4 năm 1982 theo quy định của ICC-1982. Nội dung của hợp đồng bảo hiểm bao gồm:

– Tên, địa chỉ, số hiệu tài khoản ở ngân hàng của người bảo hiểm và người được bảo hiểm.

– Tên hàng hoá được bảo hiểm, số lượng, trọng lượng, loại bao bì, cách đóng gói…

– Loại tàu chuyên chở: tên tàu, tuổi tàu, cờ tàu, trọng tải, dung tích…

bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Các xếp hàng lên tàu
Nơi đi, nơi đến, nơi chuyển tải
Ngày gửi hàng
Thời gian khởi hành và thời gian cả hành trình
Điều kiện bảo hiểm, giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm
Nơi giám định tổn thất, nơi thanh toán bồi thường
Ký tên, đóng dấu.
Những nội dung trên được ghi tóm tắt trên đơn bảo hiểm cấp cho mỗi chuyến hàng tham gia bảo hiểm. Ngoài ra, hợp đồng bảo hiểm còn ghi các điều khoản về quyền và trách nhiệm của mỗi bên. trong đó có một số nội dung cơ bản như sau:

Giá Trị Bảo Hiểm

Giá trị bảo hiểm là giá trị thực tế của lô hàng.Giá trị thực tế của lô hàng có thể là giá hàng hoá (giá FOB) cũng có thể bao gồm: giá hàng hoá, cước phí vận chuyển, phí bảo hiểm và các chi phí liên quan khác. Công thức xác định:

V = C + I + F

Trong đó: V- là giá trị bảo hiểm của hàng hoá

C- là giá hàng tại cảng đi (giá FOB)

I- là phí bảo hiểm

F- là cước phí vận tải

những loại hình bảo hiểm hàng hóa

Ngoài ra để đảm bảo quyền lợi của mình, người được bảo hiểm có thể bảo hiểm thêm cả khoản lãi dự tính do việc xuất nhập khẩu mang lại. Khi xuất nhập khẩu theo giá CIF hoặc CIP thì theo tập quán giá trị bảo hiểm sẽ tính thêm 10% lãi dự tính. Như vậy khi xuất nhập khẩu theo giá CIF thì:

V = 110% * CIF

hoặc xuất theo giá CIP thì:

V = 110% * CIP

 

Số Tiền Bảo Hiểm

Số tiền bảo hiểm là toàn bộ hay một phần giá trị bảo hiểm do người được bảo hiểm yêu cầu và được bảo hiểm.

Về nguyên tắc, Số tiền bảo hiểm chỉ có thể nhỏ hơn hoặc bằng giá trị bảo hiểm. Nếu số tiền bảo hiểm lớn hơn giá trị bảo hiểm thì phần lớn hơn đó sẽ không được bảo hiểm.

Ngược lại, nếu số tiền bảo hiểm nhỏ hơn giá trị bảo hiểm tức là người được bảo hiểm tự bảo hiểm lấy một phần thì người bảo hiểm cũng chỉ bồi thường trong phạm vi số tiền bảo hiểm đã được ghi trong hợp đồng.

Nếu đối tượng bảo hiểm được bảo hiểm trùng, tức là cùng một rủi ro, một giá trị bảo hiểm nhưng lại được bảo hiểm ở nhiều công ty bảo hiểm khác nhau thì trách nhiệm của tất cả các công ty bảo hiểm cũng chỉ giới hạn trong phạm vi số tiền bảo hiểm. Trong xuất nhập khẩu nếu số tiền bảo hiểm chỉ bằng giá trị hoá đơn hay giá FOB hoặc giá CFR thì người được bảo hiểm chưa bảo hiểm đầy đủ giá trị hay nói cách khác là bảo hiểm dưới giá trị.

Vậy là bài viết trên đã cung cấp cho bạn mọi thông tin về hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu đường biển. Cảm ơn đã dành thời gian đọc bài viết!

Xem thêm: https://www.vantai24h.net/nhung-thong-tin-can-biet-ve-bao-hiem-hang-hoa-duong-bien/

Rate this post