những điều cần biết về vận chuyển hàng tươi sống

Những Điều Cần Biết Về Vận Chuyển Hàng Tươi Sống

Vận chuyển hàng tươi sống như thế nào ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sản phẩm. Đặc biệt là khi vận chuyển liên tỉnh trên những đoạn đường xa, từ Bắc vào Nam, hoặc thậm chí là cả khi xuất khẩu đi nước ngoài. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống có mức độ nhạy cảm cao với nhiệt...